Homepage

Nabízím zpracování projektových dokumentací v oblasti pozemních staveb

v různých stupních, dle individuálních požadavků klienta a dotčených orgánů

Reference

Služby

Nabízím zpracování projektových dokumentací v oblasti pozemních staveb

 • Studie
 • Územní řízení
 • Stavební řízení
 • Dokumentace pro provádění stavby
 • Dokumentace skutečného provedení stavby
 • Změna stavby před dokončením
 • Změna užívání stavby
 • Dokumentace odstranění stavby
 • Zaměření stávajícího stavu/pasport stavby
 • Vizualizace

Dotazy

Průběh spolupráce krok za krokem

 1. První setkání a zpracování cenové nabídky. Vždy individuálně dle rozsahu projektu a poptávaných služeb
 2. zajištění územních podkladů a informací o lokalitě, případně průzkum parcely nebo stavby
 3. architektonická studie (není nezbytná)
 4. výběr stavebních materiálů, technické parametry stavby,
 5. zahájení práce na projektové dokumentaci dle požadovaného stupně
  Během zpracování projektových dokumentací a po jejich dokončení nabízím také možnost jednání s úřady a dotčenými orgány a správci sítí