Služby

Nabízím zpracování projektových dokumentací v různých stupních


  • Studie
  • Územní řízení
  • Stavební řízení
  • Dokumentace pro provádění stavby
  • Dokumentace skutečného provedení stavby
  • Změna stavby před dokončením
  • Změna užívání stavby
  • Dokumentace odstranění stavby
  • Zaměření stávajícího stavu/pasport stavby
  • Vizualizace